Stichting Beweegtuin Muiderwaard

Privacyverklaring

Beweegtuin Muiderwaard hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online-ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Beweegtuin Muiderwaard en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de website Beweegtuin Muiderwaard maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals die in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Beweegtuin Muiderwaard verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer met behulp van het contactformulier. Noot: Beweegtuin Muiderwaard leest geen van uw privé online-communicaties. Beweegtuin Muiderwaard raadt u aan de privacy-verklaringen van de websites die u kiest te bezoeken vanaf Beweegtuin Muiderwaard zodat u kunt begrijpen hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Beweegtuin Muiderwaard is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen of andere inhoud op websites buiten de Beweegtuin Muiderwaard en aan Beweegtuin Muiderwaard gerelateerde websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Beweegtuin Muiderwaard verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Beweegtuin Muiderwaard website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Beweegtuin Muiderwaard gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Beweegtuin Muiderwaard en haar relaties. Beweegtuin Muiderwaard verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) doorgegeven aan derden.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Beweegtuin Muiderwaard stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Beweegtuin Muiderwaard stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computerservers veilig in een gecontroleerde en veilige omgeving. Geheel beschermd tegen gemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigingen Verklaring

Beweegtuin Muiderwaard zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Beweegtuin Muiderwaardr raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Beweegtuin Muiderwaard uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Beweegtuin Muiderwaard heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Beweegtuin Muiderwaard niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Beweegtuin Muiderwaard. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.